Archivo de la categoría: Política Ambiental

El perquè de l’animadversió a l’Agència de la natura

Publicado en: Manel Cunill i Llenas por Manel Cunill i Llenas. Texto original

Amb motiu del trenta-cinquè aniversari de l'aprovació de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals

A finals de febrer d’enguany, la Comissió de medi ambient del Parlament va aprovar el dictamen per crear l’Agència de la natura. Ara, per tal que esdevingui una realitat, només queda pendent superar la discussió i votació en el Ple del Parlament de Catalunya el pròxim 17 de juny. Trenta-cinc anys després d’aprovar-se la Llei d’Espais Naturals, encara vigent, potser paga la pena reflexionar perquè dels embats contra les polítiques de conservació de la biodiversitat.

Riu Ter (Girona, 2020)
La primera esperança ambiental es va produir el 1991 quan el govern Pujol acordà la creació del Departament de Medi Ambient. Una mesura pionera en el nostre entorn sociopolític però amb un clar objectiu: ordenar el desgavell dels residus i reorganitzar la gestió del cicle de l’aigua. L’encàrrec de posar fil a l’agulla va ser atorgat al Conseller Albert Vilalta (1991-1996). En aquell context de reorganització administrativa i política, s’apostà pel model d’agències governamentals. Molt propi de la governança anglosaxona. I és en aquest moment quan s’opta per una agència per a l’aigua, una altra per als residus i una tercera per al patrimoni natural.

El 1997 s’encarrega internament el projecte per crear una agència de la natura, però no va ser fins a l’any 2000 quan el Departament de Medi Ambient, liderat per Felip Puig (1999-2001), exposa públicament la idea de crear un organisme capaç d’aglutinar les competències i la gestió de la biodiversitat. El canvi de Conseller en la figura de Ramon Espadaler (2001-2003) i l’avançament electoral del 2003 comportà que el projecte de l’Agència quedés al calaix.

No és fins al 2005, de la mà del Conseller Salvador Milà (2003-2006), quan es presenta l’Avantprojecte de Llei de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya. Després de sotmetre’l a informació pública va arribar al Parlament per a la seva tramitació. La convocatòria electoral avançada del 2006 del Govern Maragall i la dissolució del Parlament va impedir finalitzar la tramitació de la Llei. Tot i que la tramitació feta va evidenciar certa animadversió, poc fonamentada, protagonitzada per sectors dedicats a les activitats d’explotació dels béns naturals. El maig del 2010, en l’època del Conseller Francesc Baltasar (2006-2010), s’impulsa una actualització de la Llei d’espais naturals a través de la tramitació de l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural. Aquesta vegada no es va incloure la proposta d’Agència de la natura amb l’ànim d’actualitzar el marc jurídic i afavorir el consens. Un consens sempre apel·lat però mai volgut pels sectors més reaccionaris a les polítiques ambientals.

Malauradament, la convocatòria electoral del 2010 estronca la tramitació de la nova llei ambiental. És precisament a la campanya electoral del 2010 on es manifesta més clarament què és la política d’animadversió a les polítiques ambientals. En un acte a Mollerusa del líder de la desapareguda UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, engaltà: "La conselleria d’Agricultura s’ha agenollat davant de la de Medi Ambient i, per tant, davant d’ICV" i afegeix "Fins ara, el tripartit el que ha fet és la política agrària des del medi ambient. Nosaltres proposem la inversa: fer la política agrària i la política mediambiental des de l’agricultura amb tots els canvis orgànics que això requereixi". I així va ser que el govern d’Artur Mas liquida el Departament de Medi Ambient i encoloma les competències a dins del tot poderós Departament de Política Territorial. Això sí, canviant-li el nom pel de Territori i Sostenibilitat. L’etapa del Conseller Santi Vila (2012-2016) s’accentua la política de reduir l’expressió governamental dels afers ambientals. En aquella ocasió s’aposta per una Agència Catalana del Medi Ambient i del Territori, per evitar la recuperació del Departament de Medi Ambient. Aquesta iniciativa d’Agència no va arribar a formular-se jurídicament. L’arribada del Conseller Josep Rull el govern aprova l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat i l’octubre de 2017 s’inicia un nou tràmit parlamentari per aprovar la Llei de creació de l’Agència de la natura. Malauradament l’aplicació del 155 i llur convocatòria electoral provoca que el projecte de llei de l’Agència decaigui. Malgrat tot, el desembre de 2018 es torna a presentar al Parlament per a la seva tramitació.

L’actual tramitació tampoc ha estat lliure d’obstacles. Des de principis d’any, certs dirigents locals dels republicans lligats al sector forestal, han maldat per evitar que la proposta d’Agència de la natura entrés a l’ordre del dia del ple del Parlament. La proximitat electoral enunciada pel president Torra obria l’oportunitat als opositors per noquejar l’aprovació de l’Agència. Si es convoquen eleccions, tots els projectes de llei en tràmit decauen, amb algunes excepcions, però no és el cas. Una opció elegant per fer fracassar una nova Agència sense necessitat d’exposar-se excessivament i evitar un possible desgast electoral.
Coll de Pal (Berguedà, 2018)
En aquesta cronologia potser hauríem de recordar que el 1999 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de creació del Centre de la Propietat Forestal. Una entitat de dret públic dedicada a fomentar la gestió forestal en els boscos de titularitat privada de forma coordinada amb la gestió dels terrenys forestals públics. A més, aquest organisme convoca diversos ajuts adreçats als propietaris forestals. Curiosament, en el seu Consell de direcció només hi ha un membre  representant del Departament de Territori i Sostenibilitat, la resta són propietaris forestals i representants del Departament competent en matèria forestal. Tota una estructura administrativa singular finançada pel govern català al servei de la propietat forestal privada.

Al llarg d’aquestes dècades s’ha evidenciat dos obstacles bàsics. Per una banda, el repartiment de competències entre el Departament d’Agricultura i el discontinu Departament de Medi Ambient. Cada legislatura ha estat un estira-i-arronsa en el repartiment de competències i en bona part fonamentat pels interessos dels sectors dedicats a l’explotació dels béns naturals i la desregulació del medi natural. D’altra banda, la promiscuïtat o oportunisme electoral sempre han perjudicat les tramitacions en curs.

La transició ecològica postulada pels representants electes, segurament implica abandonar el conreu de l’animadversió a  les polítiques ambientals. Potser vint-i-tres anys d’entrebancs i debats reiterats són suficients per aprovar i implementar una Agència de la Natura dinàmica i pionera, des de la Gola del Ter a la Mata de València. Un projecte compartit al servei del país i la seva diversa i plural comunitat.

13 de juny de 2020

Puedes leer y comentar el artículo completo en Manel Cunill i Llenas

Agència de la Natura: 20 anys d’entrebancs

Publicado en: Manel Cunill i Llenas por Manel Cunill i Llenas. Texto original

(Publicat, dimecres 10 de juny de 2020 a La Vanguardia Natural )

(Versió en català)
Conservar la biodiversitat és cuidar-nos a nosaltres mateixos. Sense la natura i les seves expressions diverses no hauria estat possible l’evolució i supervivència de la nostra comunitat. Ara bé, la nostra activitat moderna ha comportat, d’ençà de la industrialització i motorització, una crisi ambiental que evidencia que les coses no les hem fet prou bé.

En aquest context, la natura no la podem concebre com una simple llista d’espècies de vertebrats o endemismes, ni tampoc com un rodal d’arbres o les roques que configuren les muntanyes. Una visió sectorial dels béns naturals ens fa perdre la perspectiva del tot. Més enllà dels milions d’espècies amb les quals convivim, la clau és la relació que mantenen entre totes elles i amb la terra. Aquest ecosistema global és molt més complex, per exemple, que la descripció del genoma de qualsevol de nosaltres. Comprendre aquestes interrelacions de la natura permet entendre perquè s’ha de conservar i protegir la biodiversitat. La inapel·lable creació de l’Agència de la natura és una resposta a un dels reptes més importants del país: adaptar-nos al canvi global que hem provocat al llarg de dècades d’explotació dels ecosistemes naturals. El nostre benestar depèn de la natura i tot allò que la menystingui són pedres que ens llencem al nostre teulat.

Pel cap baix, fa més de vint anys esperant la creació de l’Agència de la natura. Malgrat les dificultats i entrebancs -som una societat poc ambientalista-, s’han consolidat algunes eines de conservació i gestió, com ara la promulgació de la llei d’espais naturals del juny de 1985, l’aprovació el 1992 del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya), l’adopció de la Xarxa Natura 2000 o de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat; a més de la creació i continuïtat d’una vintena de parcs naturals. La figura d’Agència, d’entrada, permetrà optimitzar, agilitzar i millorar la gestió d’aquests espais, així com facilitar la concertació entre els interessos particulars i l’interès general. Una visió holística de la natura, i no pas sectorial, és la millor garantia per un bon govern del patrimoni natural i la biodiversitat.

L’Agència també permetrà aixoplugar les ja existents i futures iniciatives de gestió i protecció de molts dels espais naturals que des de fa temps -des dels Ajuntaments, el tercer sector ambiental, diputacions, consorcis o propietaris- es cuiden de la conservació de la biodiversitat. La consolidació de la custòdia del territori com a model de governança del patrimoni natural seria un encert. I més quan per cada espai hi ha una proposta distinta. També amb això hi ha diversitat de models i actors en la conservació de la natura. Cal afegir que les sinergies entre agents diversos i marc jurídic de ben segur comportarà la mobilització de recursos de tota mena, siguin a partir de fons públics o de privats. A més, l’opció del pagament per serveis ambientals dels ecosistemes és una opció vàlida per afegir en aquest compendi de mesures. L’Agència no pot obviar en els seus propòsits el rol que el turisme de natura i cultural ha de tenir en la conservació de la biodiversitat. Aquí s’obren moltes oportunitats, però caldrà ser diligent per evitar la hiperfreqüentació en determinats indrets. Reptes complicats, però que s’han d’afrontar.

Amb tot, s’ha de reconèixer el paper fonamental que han jugat els parcs naturals en el seu paper dinamitzador en el territori i conservació de llurs hàbitats, des del medi marí a l’alta muntanya. Estructures que toca reforçar i, a més, l’Agència hauria de facilitar la creació d’equips de treball multidisciplinaris i compartits entre parcs i espais d’interès natural. La fita seria incrementar l’èxit de les accions de conservació de la natura. Els parcs naturals haurien de ser el motor de l’Agència gràcies a l’experiència acumulada al llarg d’aquests anys i el reconeixement obtingut.

L’Agència hauria de contribuir a reinterpretar la relació dels sistemes urbans amb el seu entorn natural i rural. Especialment en les àrees més densament poblades. Per exemple, en el cas del Vallès, des del Llobregat a la Tordera, amb més d’1,3 milions d’habitants encara hi romanen més de 19.000 ha agrícoles, 85.000 ha d’espais forestals i 38.000 ha de sòl urbà. A més, s’hi troben els parcs naturals de Collserola, Montseny i Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Una diversitat territorial amb una pressió antròpica notable que requereix concertar els interessos i activitats rurals amb la conservació de la biodiversitat. A més, l’Agència hauria de promoure una “cultura ambiental i cívica” amb relació als espais naturals. Amb especial atenció on es desenvolupen les diverses activitats professionals agràries. Els camps de conreu no són un plató per fer-se autofotos o l’escenari de curses massives, sigui en bici o bé corrents. La propagació d’un civisme ambiental i rural que tingui en consideració l’activitat dels que viuen de la terra i de la conservació de la biodiversitat és un repte compartit.

La transició ecològica que s’apropa ens convida a ser dinàmics i innovadors. Potser vint anys d’entrebancs i debats reiterats són suficients per donar la benvinguda a l’Agència de la natura. El nostre futur comú depèn del benestar de la natura.

7 de juny de 2020

Puedes leer y comentar el artículo completo en Manel Cunill i Llenas

Hacia una Política Agrícola Común más verde

Publicado en: productor de sostenibilidad por alvizlo. Texto original

Alberto Navarro y José Vicente López-Bao acaban de publicar un interesante artículo en Nature, Towards a greener Common Agricultural Policy, en el que revisan la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (UE) con propuestas para convertirlas en una herramienta para avanzar en la consecución de objetivos ambientales, el mantenimiento de sistemas agrarios de algo valor natural y mejorar la flexibilidad y la integración de las políticas que afectan al mundo rural e impactan en el conjunto del territorio de la UE y sus habitantes.

Desde su implantación en 1957 la PAC ha sufrido sucesivas reformas enfocadas a mejorar la calidad de vida del conjunto ciudadanos europeos, poniendo el foco en el desarrollo rural y cuestiones relacionadas con el medio ambiente desde las últimas décadas.

Las reformas de la PAC han permitido la incorporación de actividades agrícolas diversificadas, siguiendo un paradigma multifuncional que asume que los sistemas agrícolas tienen funciones productivas y no productivas, tales como servicios culturales o la conservación de paisajes tradicionales.

La integración de cuestiones ambientales se reforzó en 2010, cuando la Comisión Europea definió los nuevos desafíos para la PAC: apoyar una agricultura que garantice la seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático, favoreciendo un desarrollo sostenible y equilibrado de todas las zonas rurales de Europa.

A pesar de la premisa de “utilización óptima de los factores de producción”, durante el período anterior de la PAC (2007-2013) se tradujo en la disminución de un 14% de la mano de obra agrícola, así como la pérdida de unos 3 millones de explotaciones agrícolas.

Igualmente preocupante es que la PAC no ha sido equitativa en el reparto de recursos. A modo de ejemplo, en 2011, el 37% de los beneficiarios del pago directo de la PAC
dentro de la UE-27 recibió menos de 500 euros por año, lo que representa menos del 2% de dichos pagos.

La PAC también ha ayudado a la intensificación de la producción, como se deduce de que el número de explotaciones ganaderas ha disminuido en un 28% mientras que el número de cabezas de ganado sólo disminuyó en un 4,6%. Esta intensificación acentúa las desigualdades en la Unión Europea y pone en duda la capacidad de la PAC para incorporar prácticas más sostenibles de producción agraria.

Igualmente, resulta ilustrativo la falta de coherencia entre los retos ambientales, económicos y sociales que justifican las políticas y los resultados que estas consiguen. A pesar del impacto ambiental y sobre la sostenibilidad de los recursos naturales que la intensificación agropecuaria ocasiona, la PAC mantiene objetivos que priman la producción, con las consecuentes carencias en el cumplimiento de sus objetivos ambientales. Su orientación dominantemente productiva se aprecia en el hecho de que la UE se ha convertido a través de la PAC en el mayor exportador de alimentos del mundo.

Así, en la consulta pública (realizada en 2017) para la revisión de la PAC solo un 23% de los participantes se mostraron satisfechos con la consecución de los objetivos ambientales, siendo la protección de la biodiversidad una de las prioridades identificadas por los ciudadanos.

Si bien se van incorporando medias que pueden favorecer avances positivos , los autores del artículo llaman la atención sobre la posible expansión de “cultivos bio-energéticos” y de forraje con especies alóctonas, favorecidos por una flexibilización de cultivos que podría perjudicar a la consecución de objetivos relacionados con la biodiversidad.

A partir del análisis de la situación actual Alberto Navarro y José Vicente López-Bao proponen cuatro pasos para una PAC más verde:

  1. Qué se paga: Los pagos en la PAC han estado enfocados a la producción, en función del tamaño de las explotaciones o en el número de cabezas de ganado. Una PAC más sostenible debería considerar pagos por servicios ambientales o en función de la contribución a la conservación de la biodiversidad.
  2. Asignación de pagos: Los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural muestran mejores resultados en relación con la biodiversidad, pero no siempre son los más favorecidos por la PAC. Su ubicación en zonas poco productivas, su pequeño tamaño y otros factores hacen que se vean desfavorecidos frente a otras explotaciones con menor contribución al desarrollo rural y a la sostenibilidad. Así, priorizar estos sistemas sería un paso clave para mejorar la eficacia de la PAC en relación a cuestiones ambientales y de equilibrio territorial.
  3. Cómo se paga: La falta de flexibilidad en las medias retributivas de la PAC genera impactos negativos, tanto desde el punto de vista social como ambiental. Adaptar las reglas generales a las condiciones y la experiencia local podría mejorar la eficacia de medidas orientadas a resultados concretos (ambientales o de conservación).
  4. Integración de políticas: La integración efectiva de las distintas políticas ambientales de la Unión Europea sigue siendo una cuestión sin resolver, como también lo es la incorporación del medio ambiente en las diferentes políticas sectoriales. Un sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias con grupos multidisciplinares de expertos en cuestiones ambientales, económicas, agropecuarias, etc. podría ayudar a esa integración.

A modo de conclusión, el artículo cierra con la necesaria vinculación del mundo rural y el medio ambiente. Los objetivos europeos en materia de sostenibilidad son ambiciosos y requieren de aproximaciones de uso compartido del territorio entre agricultura y conservación de la naturaleza. Las políticas agrarias y de conservación de la naturaleza tienen que estar alineadas para cumplir los compromisos internacionales de conservación de la biodiversidad y de desarrollo sostenible.

Puedes leer y comentar el artículo completo en productor de sostenibilidad

50 años de Adena/WWF

Publicado en: Comunidad ISM » Blogs por Roberto_R_R. Texto original

adena-wwf

Estos días en WWF España están de celebración, ya que cumplen 50 años. El 30 de julio de 1968 se creaba la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, ADENA, ligada ya desde su nacimiento a la organización internacional World Wildlife Fund (WWF) que había sido creada unos años antes, en 1961. Con los años Adena iría cambiando su nombre de manera gradual hasta llegar a WWF España, como se la conoce hoy en día.

Es esta pues una ocasión inmejorable para recordar algunas de las actuaciones que se realizaron en los años 50 y 60 y que tan importantes han sido para el movimiento conservacionista en nuestro país. Entre ellas cabe destacar los primeros acuerdos de custodia del territorio en nuestro país, donde WWF tuvo un papel clave.

Contexto social y ambiental

Las diferentes administraciones públicas habían sido tradicionalmente las principales protagonistas de la conservación de la biodiversidad en España desde principios del siglo XX, estableciendo y gestionando áreas protegidas, estrategias de conservación de especies amenazadas, etc. De hecho, se acaba de celebrar el centenario de la declaración de los primeros Parques Nacionales: la Montaña de Covadonga y el Valle de Ordesa.

Sin embargo, desde los años 50, con la entrada en vigor del Decreto de Extinción de Animales Dañinos del 11 de agosto de 1953, y “gracias” a la labor de las Juntas de Extinción de Animales Dañinos y Protección a la Caza, millones de animales eran exterminados en nuestro país, provocando una pérdida masiva de biodiversidad.

Control de animales dañinos

Portada folleto informativo de los años 50 sobre control de animales dañinos

Es en este contexto, cuando surge el movimiento ecologista en nuestro país, gracias, en gran parte, a la labor incansable, en esos años, del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente. Félix llegó a ser una de las personas más famosas y reconocidas de nuestro país, lo que concede más valor, si cabe, a que fuera una de las pocas personas que se posicionó pública y claramente en contra de la política de exterminio de animales, o, más concretamente, de alimañas, como se hablaba, coloquialmente, en aquellos años. Se trataba de una época en la que no existía, aún, una clara conciencia ecológica en nuestro país; su influencia merced a sus programas de radio y televisión, y las muchas iniciativas que impulsó, fue decisiva en la creación de esa conciencia de defensa ambiental y conservacionista.

Doñana

En esos años José Antonio Valverde, gran amigo de Félix y uno de los más grandes biólogos que ha dado nuestro país, alcanzaría una gran repercusión internacional por oponerse a los planes de desecación de las Marismas del Guadalquivir que el Ministerio de Agricultura quería ejecutar, siendo fundamental para la designación del actual Parque Nacional de Doñana.

Antonio Chico, Tono Valverde y Félix Rodríguez de la Fuente en Doñana. 1967

Antonio Chico, Tono Valverde y Félix Rodríguez de la Fuente en Doñana. 1967

El 30 de diciembre de 1963, tras dos años de largas y complicadas negociaciones, se firmó en Jerez (Cádiz) el contrato de venta de 6.794 hectáreas de las marismas de Doñana al World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Vida Salvaje (ahora WWF), una organización creada dos años antes para buscar fondos económicos con los que proteger la naturaleza.

En el origen de ese gran éxito para la conservación estaba una campaña internacional para salvaguardar las marismas de los planes desarrollistas que se cernían sobre ellas desde los años 50, como la plantación de un millón de pinos y eucaliptos. En ese momento las marismas, aunque conocidas y apreciadas desde hace siglos por su caza, se consideraron un lugar insalubre que debía ser desecado, como el resto de humedales españoles.

El artífice de la campaña para salvar Doñana fue “Tono” Valverde, del CSIC, que contó con la vital ayuda del naturalista suizo Luc Hoffmann, primer vicepresidente de WWF, y de otros de los fundadores de la organización, como Max Nicholson o Peter Scott. De hecho, Valverde convocó a una comisión internacional de expertos para ayudarle en su proyecto de Doñana, y los miembros de esa comisión fueron los mismos que participaron en la reunión (celebrada en Londres en mayo de 1961) dónde se discutió por primera vez la creación de WWF. También jugaron un importante papel algunos propietarios que supieron ver la necesidad de preservar Doñana y decidieron anteponer la conservación a sus intereses particulares, como Mauricio González-Gordon.

Los terrenos comprados por WWF formarían la primera reserva biológica integral de España, la Reserva Biológica de Doñana (RBD), cedida en 1965 al CSIC con fines de investigación y conservación. Para ello se creó ese mismo año la Estación Biológica de Doñana del CSIC, con Valverde como primer director. En todos estos años, la Estación Biológica ha conjugado de forma ejemplar el binomio de ciencia y conservación en la gestión de las marismas.

En 1968 Félix Rodríguez de la Fuente, junto a Jorge de Pallejá, José Antonio Valverde, y Francisco Bernis entre otros, crean la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (Adena), como filial del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Presidiendo la asociación, el por entonces Príncipe, Don Juan Carlos de Borbón.

La compra de los terrenos de Doñana fue, en la práctica, el primer acuerdo de custodia del territorio realizado en nuestro país y supuso un gran avance para la declaración en 1969 del Parque Nacional de Doñana. En los límites del espacio protegido también se incluyó la Reserva Biológica del Guadiamar, comprada por WWF en 1968 y aún propiedad de la organización, aunque es gestionada por el CSIC como parte de la reserva integral del Parque Nacional.

Para saber más sobre este caso concreto, nada mejor que la lectura del Tomo 4: “La aventura de Doñana. Cómo crear una Reserva” de las Memorias de José A. Valverde, que escribió éste con la colaboración de Benigno Varillas.

Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega

Pocos años después, en 1973, Félix Rodríguez de la Fuente comienza a rodar El Hombre y la Tierra, la serie documental que le daría fama internacional. Para grabar esta serie recurrió en numerosas ocasiones a los páramos y las hoces del río Riaza (Segovia), dónde se encontraba (y todavía se puede encontrar hoy en día) una de las mayores colonias de rapaces del mundo.

De hecho, la parte de la serie dedicada al buitre leonado fue rodado en este emplazamiento, que contaba también con ejemplares de especies amenazadas como alimoche común, el águila real, el halcón peregrino, el búho real, el cernícalo vulgar, la aguililla calzada y la culebrera europea, entre otras.

Félix Rodríguez de la Fuente en Montejo de la Vega

Félix Rodríguez de la Fuente en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega

Debido a esto, y desde la vicepresidencia de Adena, Félix promovió la creación de un refugio de caza en estas hoces, con el fin principal de proteger a la colonia de buitres leonados. Hasta ese momento nunca se había propuesto nada similar en España, de hecho, ya comentamos, con anterioridad, que en esos años estaba incluso remunerada la caza de “alimañas”, o lo que es lo mismo, cualquier tipo de animal no cinegético.

Durante el año 1974, Adena estuvo promoviendo esta actuación, hasta que consiguió llegar a un acuerdo con la Hermandad de Agricultores y Ganaderos de Montejo de la Vega, por el cual no se podía cazar dentro del Refugio de Caza, pero sí que se podían mantener las actividades tradicionales agrícolas y ganaderas. Además, se establecieron una serie de normas de conducta para los visitantes, de común acuerdo entre Adena y la población local.

De esta forma se alcanzó otro de los primeros acuerdos de custodia del territorio en España (aunque no se le daría ese nombre hasta los primeros años del siglo XXI), en noviembre de 1974. Pocos meses después, el 13 de enero de 1975, se inauguró oficialmente el Refugio de Caza de Montejo de la Vega, contando para el acto con la presencia del presidente de Adena, don Juan Carlos.

Desde entonces se han realizado una cantidad importante de actividades y actuaciones en este refugio, y lo que es más importante, sigue en vigor a día de hoy, y desde hace varias décadas es el decano de los acuerdos de custodia de nuestro país, gestionado aún por WWF-España.

Roberto Ruiz colabora con el Instituto Superior del Medio Ambiente como docente del curso Custodia del Territorio donde se profundiza en esta materia.

Puedes leer y comentar el artículo completo en Comunidad ISM » Blogs