Archivo de la categoría: Política Ambiental

Percepció o realitat ambiental

Publicado en: Manel Cunill i Llenas por Manel Cunill i Llenas. Texto original

(Publicat al Diari de Sabadell, dimarts 6 de febrer de 2018)

Programa informatiu ambiental (1992-2014)
Moltes vegades ens veiem abocats a conèixer les coses des de la percepció dels fets, i no tant pel coneixement empíric de què passa. La percepció subjectiva que ens emana de copsar les coses mitjançant els sentits, siguin externs o interns, ens dibuixa una visió particular de tot plegat. Segurament un entorn on la comunicació audiovisual i la hiperconnectivitat és sempre present ens ajuda a consolidar aquesta visió perceptiva dels fets.

Això passa, per exemple, quan parlem del paisatge. La valoració i la qualificació d’allò que delectem des d’un cim és la percepció que tenim les persones d’allò que estem observant. I sovint l’acompanyem amb alguna exclamació sonora com ara “camacu!”, que els nord-orientals tant els hi agrada encolomar-nos. Infinitat de paisatges com el Cap de Creus, els secans de Ponent, Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac, el Delta de l’Ebre, la serra del Cadí i el Pedraforca, els Ports de Beseit, les Illes Medes o el Bosc de Can Deu, entre altres indrets, els percebem de forma diferent. En bona part es deu als sentiments que ens desperten a cadascú de nosaltres. De fet, la mateixa normativa catalana vigent "entén per paisatge qualsevol part del territori, tal com la col·lectivitat la percep”. Tal vegada una visió antropocèntrica individual o col·lectiva d'observar el nostre entorn. En cap cas, la percepció és suficient per conèixer el valor intrínsec de molts d’aquests ecosistemes, els serveis que ens proveeixen i el patrimoni genètic que alberga la infinitat d’espècies que hi conviuen.

Periòdicament el Govern de Catalunya, a través del Departament encarregat de les coses del medi ambient, elabora una enquesta des del 2008 amb el propòsit de disposar dels indicadors de percepció i opinió sobre el medi ambient i la sostenibilitat. A la darrera edició (2016) els ciutadans, de forma majoritària, varen manifestar que els tres problemes ambientals que més els preocupaven de forma destacada eren la contaminació en general, el canvi climàtic i la contaminació de l’aire. En relació amb el canvi climàtic també se’ls va preguntar quines mesures adoptaven per tal de reduir-ne els seus efectes. Sorprenentment, la resposta majoritària va ser el reciclatge, amb un 37%. D’altra banda, la segona mesura que s’adoptava era l’ús del transport públic per desplaçar-se, amb una proporció del 19%. És lògic pensar que la ciutadania percep l’acció de reciclar com la mesura ambiental més important que desenvolupa, gairebé diàriament, per contribuir a la millora del medi ambient. Segurament per combatre el canvi climàtic i la contaminació en general la mesura de reciclar no és la més prioritària. Aquestes respostes delaten que les coses no es fan prou bé. El que ens cal és abandonar la dependència del petroli. I això són paraules majors.

Tal vegada, la retirada dels programes ambientals de TV3 i altres mitjans públics, la manca d’un informe periòdic d’avaluació dels problemes ambientals i la inexistència d’un Departament de medi ambient al Govern català no ajuden gaire que les polítiques ambientals vagin més enllà d’una llista de percepcions subjectives de què ens passa i què podem fer. Sense polítiques i institucions ambientals a l’agenda ambiental s’acumulen les tasques sense resoldre.

Sabadell, 4 de febrer de 2018

Puedes leer y comentar el artículo completo en Manel Cunill i Llenas

Malbaratament alimentari

Publicado en: Manel Cunill i Llenas por Manel Cunill i Llenas. Texto original

(Publicat al Diari de Sabadell, dimarts 30 de gener de 2018)

Sovint es pregunta si hi ha prou terra al món per poder alimentar a la població mundial o bé si seria possible alimentar la humanitat majoritàriament transformant l’activitat agrària en ecològica. És cert que l’agricultura inaugurada per les polítiques de la Revolució Verda dels anys quaranta del segle XX, la propagació de l’ús de biocides químics, la mecanització de les feines del camp i l’agroindústria ens han portat a un escenari incert. En bona part per l’impacte a la salut i la petjada ecològica que implica aquest model de desenvolupament per abastar-nos d’aliments. Una crítica del model agro-industrial vigent pot ser oportuna i recomanable, però actualment bona part de la població en depenem en major o menor grau.

Per tant, tot procés de transformació socioeconòmic no s’escapa de la necessitat d’exercir mesures encaminades al canvi. Avui, i per les dècades vinents, s’albira la necessitat vital d’una nova etapa presidida per una dieta menys energètica i una producció agrària més respectuosa amb els ecosistemes que ens possibiliten la supervivència.

Una de les claus d’aquesta àgora del canvi és revisar la dieta que avui ingerim en els nostres àpats quotidians. La vida més sedentària de les societats de la post-industrialització ha comportat que les persones caminen menys, les feines ja no són tan físiques, gràcies a la mecanització i la tecnologia. Tot plegat comporta que la demanda de calories (d’energia) pel funcionament nostre organisme sigui inferior. En aquest entorn, les necessitats mitjanes d’energia per fer funcionar el nostre metabolisme segurament haurien d’estar de l’ordre de 1.800-2.000 Kcal/dia. Alguns informes que relacionen les necessitats de sòl agrícola per càpita apunten que el consum energètic mig per persona als països del sud d’Europa estaria al voltant de 3.000 Kcal/dia. Precisament un estudi d’una universitat dels Països Baixos fixava que una família holandesa requereix per satisfer la seva dieta 1.448 m2 a l’any per persona. Els mateixos estudis apunten que una disminució, per exemple, del consum de carn implicaria que les necessitats de sòl agrícola per persona per abastir-se decreixerien aproximadament un 30%.

A més, la vida “moderna” ha comportat un patró de compra d’aliments que ens incita a l’acumulació de determinats productes, que no sempre acabem consumint. Això a vegades implica que es malbaratin tones d’aliments que es desaprofiten. Un estudi de l’Agència Catalana de Residus i la Universitat Autònoma de Barcelona del 2012 fixava que a Catalunya es llençaven 262.471 tones d’aliments que serien aprofitables, i quasi ve un 58% d’aquestes es produïen a les llars. El mateix document concloïa que la ràtio per persona i any a Catalunya era de 34,9 quilos. Poca broma! A partir d’aquestes dades podem interpretar quina és la quantitat d’aliments que es poden arribar a malbaratar a Sabadell. En concret estaríem parlant de 7.326,59 tones a l’any. Curiosament es llencen 4,4 vegades més que les tones que va aplegar el Rebost Solidari l’any 2015 (1.659,8 tones d’aliments). Amb tot, només ens toca apel·lar a la nostra responsabilitat com a consumidors a l’hora de decidir què comprem i què mengem. El futur de la comunitat depèn de tots plegats!

Sabadell, 28 de gener de 2018

Puedes leer y comentar el artículo completo en Manel Cunill i Llenas

91 incompliments europeus

Publicado en: Manel Cunill i Llenas por Manel Cunill i Llenas. Texto original

(Publicat al Diari de Sabadell, dimarts 19 de desembre de 2017)

Informe de la UE (juliol, 2016)
Retornar de nit, i sense parar de ploure, des de la capital administrativa de l’Europa de l’establishment dona per reflexionar de com ens van les coses a tots plegats. I si es pot rematar amb un parell de dies de descans a la vila occitana d’Avinyó, és un bàlsam immillorable. Una contrada per recuperar i renovar forces per traçar aquest viarany llarg que ens conduirà a una nova governança al servei del benestar i la fraternitat dels pobles d’Europa. Amb tot, aquest nou escenari que anhelem més ambiental i social requerirà un espai jurídic, que de ben segur no agradarà a les organitzacions avesades als interessos a curt termini.

Les normes son allò que les persones ens hem dotat per regir la nostra relació dins de la comunitat i amb altres comunitats. I com no podria ser de cap altra manera aquest pacte social no pot esdevenir mai un dogma. La llei sempre haurà d’estar sotmesa als drets humans i civils de caràcter universal. Interpretar la norma com un jou és propi de societats inhumanes. Una col·lectivitat avança a partir de reconèixer la diversitat i els drets de les persones, i també d’altres espècies que conviuen en el nostre medi. Ja sé que aquest darrer apartat pot estranyar, però hi ha més que certesa que moltes altres espècies també tenen altres formes d’intel·ligència i de relacionar-se entre elles i amb nosaltres. Per tant, no serà gens extemporani en un futur pròxim que es reconeguin drets a la natura. De fet, avui exigim a la natura el deure de facilitar-nos llum, aigua, terra i tants altres serveis per viure. I nosaltres, quins drets li atorguem?

Si optem per una visió europeista de la comunitat, és evident que per al nostre país la pertinença a la Unió Europea (UE) ens ha permès gaudir d’un grau més elevat de respecte al medi ambient. Les polítiques històriques d’altres països, la tasca de les organitzacions ambientals i socials han contribuït que el reconeixement del medi ambient avanci. Aquest context sociopolític europeu també ha afavorit canvis en països com el nostre, on la cultura del no a la natura ha dominat entre les esferes de poder públiques i privades. La normativa europea ens ha permès avançar al llarg d’aquestes dècades, però avui en l’àmbit global podríem dir que vivim un cert estancament de les polítiques ambientals com a motor de canvi. Un exemple és la conflictivitat derivada del compliment de la normativa ambiental a la UE. L’informe de la Comissió Europea del 2016 en relació al nombre d’infraccions efectuades pels Estats membres relacionades amb el medi ambient eren 471, bàsicament en el capítol de la protecció de la natura, l’avaluació d’impacte ambiental i la indústria química. A diferència d’altres anys, el 2016 s’han incrementat el nombre de vulneracions de la normativa ambiental europea.

Aquesta visió sectorial és una mostra del què passa amb la resta de normes de la UE. L’esmentat informe de la Comissió del 2016 també determina que l’Estat espanyol és el país que més infraccions ostenta, tant pel que fa a l’aplicació o transposició deficients de les normes europees com per l’incompliment dels terminis per aplicar-les. En relació al Tribunal de Justícia de la UE, el 2016 es varen dictar tres sentències favorables a la Comissió Europea i contràries a l’Estat espanyol. Amb aquestes dades, l’Estat figura en el primer lloc del rànquing dels 28 països de la UE amb 91 incompliments. Tota una sorprenen declaració de principis, malauradament real.

Sabadell, 17 de desembre de 2017

Puedes leer y comentar el artículo completo en Manel Cunill i Llenas

Transitorietat ambiental

Publicado en: Manel Cunill i Llenas por Manel Cunill i Llenas. Texto original

(Article publicat al Diari de Sabadell, dimarts 7 de novembre de 2017)

--> Els drets i deures de qualsevol comunitat només es poden exercir en un marc de pau, llibertat i respecte a la diversitat ideològica i social. L’empresonament arbitrari d’una part del Govern electe de Catalunya és una evidència més que l’Estat de dret s’ha substituït, de facto, per l’Estat d’excepció. Aquests dies planyo als juristes que veuen com el Govern espanyol desdibuixa tot allò que fins ara configurava les bases de l’Estat de dret. L’aplicació de l’article 155 i els empresonaments són fets que avalen aquesta deriva de l’Estat espanyol. Malauradament el conglomerat de poder a Europa, format per l’Estat-nació i les corporacions econòmic-financeres, toleren aquesta vulneració dels drets polítics i humans. Només la resposta de la ciutadania europea i llur acció fraternal obrirà la porta a un nou ordre econòmic i sociopolític a Europa, més equitatiu, respectuós amb la diversitat i cooperatiu. Instal·lats en aquest espai d’esperança, la ciutadania intenta fer vida normal on sigui compatible la mobilització pels drets civils i la llibertat dels presos polítics amb tirar endavant el país.

En aquest camí de la transitorietat cap a un nou projecte comunitari s’hauria d’evitar que els afers ambientals, com d’altres, se’n vagin pel pedregar. Tal vegada en aquest àmbit hi ha dos reptes importants, per una banda evitar la involució de les polítiques ambiental i, per l’altra, garantir-ne de noves que ens condueixin a una societat més sostenible.

Tristament, divendres passat el Consell de Ministres espanyol va aprovar la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat en contra de la Llei catalana de canvi climàtic. Precisament una llei que es va aprovar amb 122 vots favorables i 11 abstencions, aquestes a càrrec dels parlamentaris del PP. Un gerro d’aigua freda o una evidència que l’acció del Govern espanyol està encaminada a laminar la sobirania dels parlamentaris catalans. I en aquest cas, perjudicar les polítiques ambientals de progrés adreçades a millorar el benestar de les persones. Tot plegat, en el marc d’una estratègia d’assetjament a les institucions catalanes d’autogovern.

Aquesta política d’embat de l’Estat espanyol també ha comportat i comportarà conseqüències en diferents mesures de caràcter ambiental que s’estaven debatent en el Parlament de Catalunya. En concret, la paralització dels dos projectes de llei que es tramitaven en relació a la creació de l’Agència de la natura de Catalunya i la Llei d’espais agraris. Dues eines llargament reivindicades pel sector i necessàries per garantir, per una banda, la conservació i gestió dels espais naturals i, per l’altra, l’estabilitat de l’activitat agrària. L’actual normativa parlamentària autonòmica obligarà de nou a iniciar els tràmits quan es constitueixi el Govern, si finalment se celebren eleccions el 21 de desembre. També s’ha quedat a les portes del Parlament el projecte de Llei de Territori, un nou text que ordenaria els usos dels espais urbans i ambientals del conjunt del país. De la mateixa manera, dol que l’esperat projecte de Llei de Biodiversitat romangui encallat des de fa anys.

A banda dels afers pendents, hi ha àmbits que requereixen un nou ordre polític que permeti la plena sobirania ambiental del conjunt dels sistemes fluvials i aigües dolces, com també del medi marítim i del litoral de Catalunya. La gestió integral d’aquests ecosistemes és bàsica per la coherència i salut ambiental del territori. Segurament el dret a l’autogeneració d’energia elèctrica d’origen renovable facilitaria la reducció de la dependència del carbó. Tot plegat, mesures per viure millor i més lliures!

Sabadell, 4 de novembre de 2017

Puedes leer y comentar el artículo completo en Manel Cunill i Llenas

Día Internacional del Medio Ambiente. Desde la concienciación ambiental hacia un nuevo estilo de vida.

Publicado en: EL AMBIENTÓLOGO por Jorge Iglesias. Texto original

Cada 5 Junio se conmemora la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre cuestiones ambientales. Tuvo lugar el Estocolmo en 1972 y significó la primera implicación de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones a los problemas que la humanidad está provocando al Planeta.Pero, ¿por qué los gobiernos y la sociedad de entonces se preocuparon por el Medio Ambiente?

Puedes leer y comentar el artículo completo en EL AMBIENTÓLOGO

Ecología y Ecologismo

Publicado en: Aspectos Del Medioambiente por Germán Portillo. Texto original


En nuestra sociedad existen estos dos conceptos usados por multitud de personas y empresas. Son dos conceptos que la gente suele confundir y que están relacionados con la naturaleza y el medioambiente, pero que no son lo mismo.
Normalmente, por lo general, cuando alguien habla de medioambiente y su necesidad de preservarlo y cuidarlo, automáticamente se dice que esta persona es "ecologista". Pero sin embargo, la cosa no es tan fácil. Como sabemos, en esta vida, no todo es blanco ni negro.

Así, a grosso modo explicado, el ecologismo es un movimiento social impulsado por personas que consideran el medioambiente un pilar clave en nuestra sociedad, y que busca conseguir la implantación de un modelo donde las personas puedan vivir en completa armonía y comunicación con la naturaleza. Es decir, son personas que defienden el medioambiente ante la alteración y los impactos que provocan nuestras actividades y desarrollo económico para satisfacer nuestras necesidades. También incluyen las necesidades espirituales y sociales dentro esa "armonía" con la naturaleza.

Normalmente, los ecologistas hacen críticas sociales bastante implícitas y proponen cambios en la legislación para hacerla más verde. También llama la atención de los ciudadanos con mensajes alarmistas para aumentar la concienciación tanto de los gobiernos como del ciudadanos, las empresas y el resto de colectivos sociales.
Por otro lado, la ecología es una ciencia. Es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, su ambiente, la distribución de las especies y la abundancia en los ecosistemas. Es una ciencia bastante compleja, aunque su nombre denote temas más fáciles. La ecología es una rama de la biología que estudia las interacciones de todos los seres vivos (incluyendo al hombre) con su medio que le rodea.


Es decir, nos encontramos con dos ramas totalmente distintas. Un movimiento social frente a una ciencia. Un ecólogo no es (o no tiene por qué) ser un ecologista. La ecología, como he mencionado antes, es una ciencia muy compleja. Analiza y estudia en profundidad todas las variables que afectan a los sistemas tanto naturales como antropizados y modificados por el hombre. También estudia diversos modelos de crecimiento de poblaciones de organismos, su evolución y su comportamiento.

Gracias a la ecología se puede predecir si las actuaciones de los seres humanos son capaces de afectar tan negativamente a las especies que puedan llevarla a su extinción. En la ecología se incluyen tantos los factores abióticos, es decir, condiciones del medioambiente como el clima, el suelo, etc. Como factores bióticos que son las derivadas de las relaciones establecidas entre los seres vivos.
Es cierto que los ecologistas necesitan una base científica y de la rama de la ecología para poder realizar las críticas sociales con un fundamento teórico. Pero no se debe de confundir el activismo de organizaciones ecologista como Greenpeace, Amigos de la Tierra, WWF, etc. Con el estudio de la interacción de los seres vivos con su medio.

Los movimientos ecologistas radicales y extremos no están demasiado aceptados socialmente ya que se interponen en la construcción de infraestructuras que generan grandes beneficios económicos. Sin embargo, estas organizaciones ecologistas previamente nombradas defienden y protegen nuestro medioambiente, algo tan necesario, que sin él no podríamos vivir ni, por supuesto, mantener el ritmo y los niveles de vida que llevamos hoy día. Es cierto que a veces los mensajes alarmistas pueden llegar a confundir a las personas o crear el espejismo de que un problema ambiental es más grave de lo que es. Pero no es más que otro slogan ecológico para captar la atención del ciudadano y poder aumentar su consciencia ecológica. Sin embargo, hay que decir, que la importancia de los problemas ambientales que nombran las asociaciones ecologistas sí son reales y son inminentes. Por lo que se deben de tomar medidas y hacer un llamamiento a las personas, gobiernos y empresas para poder actuar.


Por último, tenemos que destacar, que ambos términos, tanto ecología como ecologismo, nos aportan muy buenas cosas en nuestra vida. Por un lado, gracias a la ecología podemos entender mejor nuestro planeta y saber cómo actuar ante él para poder seguir disfrutándolo como lo hacemos hoy día. Y por otro lado, los ecologistas y el ecologismo hacen que muchas actuaciones del ser humano, fruto de los beneficios económicos y que dañan tanto al medioambiente, no se lleven a cabo gracias a estos movimientos sociales. Porque en este mundo no sirve de nada tener dinero sino tenemos un planeta saludable y en el que podamos vivir bien.

Puedes leer y comentar el artículo completo en Aspectos Del Medioambiente