Desconstruir la ronda oest

(Publicat al Diari de Sabadell, dimarts 28 de novembre de 2017)La ciutat moderna va rebentar les muralles i la nova ciutat va fluir ocupant l’entorn més immediat. Salvant les distàncies, les noves muralles d’avui són les infraestructures, siguin autopi…

Leer más

HABA: Vicia faba

El Haba (Vicia faba), o las habas, es una planta herbácea anual cultivada que pertenece a la misma familia que el TRÉBOL BLANCO: Trifolium repens (Leguminosae). Su origen se encuentra entre el Mediterráneo y el Asia central. Otros nombres que tiene son…

Leer más