Día: 20 de septiembre de 2016

Espai fluvialPolítica Ambiental

L’aigua del nord

(Publicat al Diari de Sabadell, dimarts 20 de setembre de 2016)

Des de la dècada dels seixanta el riu Ter contribueix generosament a subministrar aigua a una bona part de les comarques barcelonines. I el Vallès no és una excepció. Una aportació no sempre prou agraïda per la metròpoli que l'ha considerat una tributació obligatòria dels ecosistemes gironins. Segurament aquesta donació hídrica no esdevindria polèmica si al riu Ter hi baixés prou aigua al llarg de tot l'any.

El riu Ter al seu pas per Girona (setembre, 2016)
Des de fa anys es denuncia, amb bon criteri, que al Ter no hi baixa la suficient aigua per garantir el cabal ecològic. És a dir, aquella quantitat d'aigua mínima necessària per permetre la funcionalitat dels ecosistemes fluvials, també anomenats "cabals de manteniment", especialment en el seu tram des de l'embassament de Susqueda fins a la gola del Ter a Torroella de Montgrí. Vulnerar reiteradament el compliment d'aquest cabal ecològic mínim del riu és un afer dràstic. Si a aquest fet hi afegim l'opinió estesa entre determinats responsables públics i privats que pensen que l'aigua d'un riu quan arriba al mar es "llença", que no serveix per a res, la situació és greu. Per exemple, un adequat cabal del riu permet l'efecte barrera que impedeix la intrusió de l'aigua salada riu amunt. La salinització dels deltes i els aqüífers situats al tram final del riu implica la pèrdua d'un bé bàsic pel seu consum o per l'agricultura que ens aporta aliments. Un altre exemple de la importància que hi hagi suficient aigua al riu és que permet la recàrrega dels aqüífers al llarg de tot el seu recorregut. En tots dos casos, funcions naturals dels rius que difícilment es poden resoldre amb els pressupostos públics.

Aquests cabals mínims per als rius no són un caprici dels ecologistes o una dèria dels científics sinó que la mateixa administració ho contempla i ho reconeix en l'actual marc jurídic vigent. En concret, el 4 de juliol del 2006 el Govern de Catalunya va aprovar el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya. Aquest Pla sempre ha estat un reguitzell de bones intencions que mai s'han implementat en la seva plenitud. Malgrat tot, qui realment pateix restriccions importants, des de fa anys, són bona part dels rius i rieres de les conques internes de Catalunya, però especialment el riu Ter. La pressió sociopolítica per subministrar aigua a la metròpoli barcelonina és la patent que s'exhibeix per incomplir els criteris ambientals pel riu gironí. Cada vegada que s'obri una aixeta cal pensar que alguna d'aquelles gotes no hauria d'entrar a la vostra llar i hauria de tornar al riu.

Per tant, qualsevol política de gestió de l'aigua hauria d'aconseguir que els rius mantinguessin els cabals ecològics i la seva funcionalitat. Això vol dir que s'haurien d'ordenar o revisar els usos antròpics de l'aigua (reg, consum, serveis, indústria) dels sistemes fluvials per tal de garantir un cabal de manteniment o ecològic, fins i tot en temps de sequera. Per a aquesta tasca es requereix el compromís dels actuals usuaris d'aquesta aigua a les zones urbanes metropolitanes i els seus representants públics. L'objectiu hauria de ser la reducció de l'aigua del transvasament del Ter a Barcelona i recuperar els cabals ecològics del riu. Reduir la petjada hídrica dels milers de ciutadans metropolitans hauria de ser una prioritat.

La propagació i afiliació a una nova cultura de l'aigua requereix exercir uns valors i unes actituds determinades per tal d'introduir canvis a la política de la gestió d'aquest bé natural. La solidaritat i corresponsabilitat entre conques fluvials requereix aquest compromís a l'hora de garantir el cicle de l'aigua.

Sabadell, 18 de setembre de 2016.
Espai fluvialPolítica Ambiental

L’aigua del nord

(Publicat al Diari de Sabadell, dimarts 20 de setembre de 2016)

Des de la dècada dels seixanta el riu Ter contribueix generosament a subministrar aigua a una bona part de les comarques barcelonines. I el Vallès no és una excepció. Una aportació no sempre prou agraïda per la metròpoli que l'ha considerat una tributació obligatòria dels ecosistemes gironins. Segurament aquesta donació hídrica no esdevindria polèmica si al riu Ter hi baixés prou aigua al llarg de tot l'any.

El riu Ter al seu pas per Girona (setembre, 2016)
Des de fa anys es denuncia, amb bon criteri, que al Ter no hi baixa la suficient aigua per garantir el cabal ecològic. És a dir, aquella quantitat d'aigua mínima necessària per permetre la funcionalitat dels ecosistemes fluvials, també anomenats "cabals de manteniment", especialment en el seu tram des de l'embassament de Susqueda fins a la gola del Ter a Torroella de Montgrí. Vulnerar reiteradament el compliment d'aquest cabal ecològic mínim del riu és un afer dràstic. Si a aquest fet hi afegim l'opinió estesa entre determinats responsables públics i privats que pensen que l'aigua d'un riu quan arriba al mar es "llença", que no serveix per a res, la situació és greu. Per exemple, un adequat cabal del riu permet l'efecte barrera que impedeix la intrusió de l'aigua salada riu amunt. La salinització dels deltes i els aqüífers situats al tram final del riu implica la pèrdua d'un bé bàsic pel seu consum o per l'agricultura que ens aporta aliments. Un altre exemple de la importància que hi hagi suficient aigua al riu és que permet la recàrrega dels aqüífers al llarg de tot el seu recorregut. En tots dos casos, funcions naturals dels rius que difícilment es poden resoldre amb els pressupostos públics.

Aquests cabals mínims per als rius no són un caprici dels ecologistes o una dèria dels científics sinó que la mateixa administració ho contempla i ho reconeix en l'actual marc jurídic vigent. En concret, el 4 de juliol del 2006 el Govern de Catalunya va aprovar el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya. Aquest Pla sempre ha estat un reguitzell de bones intencions que mai s'han implementat en la seva plenitud. Malgrat tot, qui realment pateix restriccions importants, des de fa anys, són bona part dels rius i rieres de les conques internes de Catalunya, però especialment el riu Ter. La pressió sociopolítica per subministrar aigua a la metròpoli barcelonina és la patent que s'exhibeix per incomplir els criteris ambientals pel riu gironí. Cada vegada que s'obri una aixeta cal pensar que alguna d'aquelles gotes no hauria d'entrar a la vostra llar i hauria de tornar al riu.

Per tant, qualsevol política de gestió de l'aigua hauria d'aconseguir que els rius mantinguessin els cabals ecològics i la seva funcionalitat. Això vol dir que s'haurien d'ordenar o revisar els usos antròpics de l'aigua (reg, consum, serveis, indústria) dels sistemes fluvials per tal de garantir un cabal de manteniment o ecològic, fins i tot en temps de sequera. Per a aquesta tasca es requereix el compromís dels actuals usuaris d'aquesta aigua a les zones urbanes metropolitanes i els seus representants públics. L'objectiu hauria de ser la reducció de l'aigua del transvasament del Ter a Barcelona i recuperar els cabals ecològics del riu. Reduir la petjada hídrica dels milers de ciutadans metropolitans hauria de ser una prioritat.

La propagació i afiliació a una nova cultura de l'aigua requereix exercir uns valors i unes actituds determinades per tal d'introduir canvis a la política de la gestió d'aquest bé natural. La solidaritat i corresponsabilitat entre conques fluvials requereix aquest compromís a l'hora de garantir el cicle de l'aigua.

Sabadell, 18 de setembre de 2016.
aves

Hemos perdido 1.5 billones de aves solo en Norteamérica

(Photo: Caleb Putnam/flickr/cc)


Solamente en Norteamérica hemos perdido más de 1.5 billones de aves en los últimos 40 años. Además, este escalofriante dato engloba la total extinción de 86 especies por nuestra culpa debido a la caza, la destrucción del hábitat y el cambio climático. Otras 22 especies ya han perdido la mitad de su población desde 1970 y se estima que quedarán igualmente extintas en los próximos 40 años. 


El estudio que revela este estremecedor futuro para nuestras amadas aves es el más exhaustivo hasta el momento en Canadá y EE.UU. "La información sobre este estado de urgencia es bastante alarmante", dijo Judith Kennedy, coautora del estudio, a la prensa canadiense. "Realmente estamos destruyendo hasta su desaparición varias de las poblaciones estudiadas". 

"No quiero que mi nieto no pueda escuchar el canto de las aves forestales en primavera y, sin embargo, es a esa situación a la que nos dirigimos", comentó Andrew Couturier, analista y coautor del informe, en sus entrevistas por diversos periódicos. 

Las aves consideradas con mayor riesgo de extinción son el cóndor de California, el urogallo de Gunnison, el picamaderos picomarfil y la reinita de Bachman. Si atendemos a una clasificación por hábitats, las poblaciones condenadas a una mayor disminución son aquellas que viven en pastizales, en matorrales desérticos y en ambientes forestales, según el informe. 

De hecho, otro estudio reciente acaba de confirmar que el hábitat del urogallo de las artemisas se encuentra en peligro en once estados al oeste de Estados Unidos. Esta situación ha sido producida por la extracción desenfrenada de petroleo, gas y oro, lo cual ha supuesto la pérdida de la mayor parte de las nuevas generaciones de esta especie.  

"Incluso los pájaros relativamente abundantes están disminuyendo en número, según el informe. El vencejo de chimenea, el gorrión indefinido oriental y la lechuza campestre se encuentran entre las especies más comunes que han perdido más de la mitad de su población desde 1970 y se espera que pierda la mitad de su nivel actual en 40 años o menos".

"Las aves son a menudo un barómetro más amplio de la salud ecológica", comentó Kennedya la prensa, además de señalar que las aves enfermas encontradas durante la elaboración de este estudio eran un signo de alerta temprana del daño ambiental causado por el pesticida DDT aún presente en el medio. 

"En cierto modo, el estado de estas aves podría indicar el estado de nuestra propia salud", advirtió Kennedy.

Fuentes consultadas para la redacción de esta entrada:

thestar.com: 1.5 billion birds missing from North American skies, ‘alarming’ report finds
inhabitat.com: 1.5 billion birds disappear from North America’s skies
ecowatch.com: 1.5 Billion Birds Lost in North America Since 1970s
commondreams.org: Silent Skies: North America Lost 1.5 Billion Birds Since 1970s, Says Report
aves

Hemos perdido 1.5 billones de aves solo en Norteamérica

(Photo: Caleb Putnam/flickr/cc)


Solamente en Norteamérica hemos perdido más de 1.5 billones de aves en los últimos 40 años. Además, este escalofriante dato engloba la total extinción de 86 especies por nuestra culpa debido a la caza, la destrucción del hábitat y el cambio climático. Otras 22 especies ya han perdido la mitad de su población desde 1970 y se estima que quedarán igualmente extintas en los próximos 40 años. 


El estudio que revela este estremecedor futuro para nuestras amadas aves es el más exhaustivo hasta el momento en Canadá y EE.UU. "La información sobre este estado de urgencia es bastante alarmante", dijo Judith Kennedy, coautora del estudio, a la prensa canadiense. "Realmente estamos destruyendo hasta su desaparición varias de las poblaciones estudiadas". 

"No quiero que mi nieto no pueda escuchar el canto de las aves forestales en primavera y, sin embargo, es a esa situación a la que nos dirigimos", comentó Andrew Couturier, analista y coautor del informe, en sus entrevistas por diversos periódicos. 

Las aves consideradas con mayor riesgo de extinción son el cóndor de California, el urogallo de Gunnison, el picamaderos picomarfil y la reinita de Bachman. Si atendemos a una clasificación por hábitats, las poblaciones condenadas a una mayor disminución son aquellas que viven en pastizales, en matorrales desérticos y en ambientes forestales, según el informe. 

De hecho, otro estudio reciente acaba de confirmar que el hábitat del urogallo de las artemisas se encuentra en peligro en once estados al oeste de Estados Unidos. Esta situación ha sido producida por la extracción desenfrenada de petroleo, gas y oro, lo cual ha supuesto la pérdida de la mayor parte de las nuevas generaciones de esta especie.  

"Incluso los pájaros relativamente abundantes están disminuyendo en número, según el informe. El vencejo de chimenea, el gorrión indefinido oriental y la lechuza campestre se encuentran entre las especies más comunes que han perdido más de la mitad de su población desde 1970 y se espera que pierda la mitad de su nivel actual en 40 años o menos".

"Las aves son a menudo un barómetro más amplio de la salud ecológica", comentó Kennedya la prensa, además de señalar que las aves enfermas encontradas durante la elaboración de este estudio eran un signo de alerta temprana del daño ambiental causado por el pesticida DDT aún presente en el medio. 

"En cierto modo, el estado de estas aves podría indicar el estado de nuestra propia salud", advirtió Kennedy.

Fuentes consultadas para la redacción de esta entrada:

thestar.com: 1.5 billion birds missing from North American skies, ‘alarming’ report finds
inhabitat.com: 1.5 billion birds disappear from North America’s skies
ecowatch.com: 1.5 Billion Birds Lost in North America Since 1970s
commondreams.org: Silent Skies: North America Lost 1.5 Billion Birds Since 1970s, Says Report