Sustainable Cities Institute

Publicado en: HÀBITATS URBANS por Adrià Gelabert. Texto original

El meu amic i company Nacho Guilera em va fer arribar aquesta web que he trobat interessantíssima com a recurs educatiu i fins i tot com a font de dades i experiències útils en relació a la sostenibilitat urbana.

Es tracta de la web del Sustainable Cities Institute, q ue és una inciativa de la Home Depot Foundation que treballa amb diverses ciutats dels Estats Units com un recurs per ajudar en la planificació i implementació d'estratègies de sostenibilitat local. A través del seu extens lloc web, SCI ofereix bones pràctiques, guies descarregables, eines de comunicació i fòrums interactius relacionats amb tot el necessari per avançar ràpidament amb la planificació de la sostenibilitat.
La veritat és que es tracta una web que afronta de manera global, i explicant-ho de manera senzilla, tots aquells aspectes relacionats amb la sostenibilitat urbana. A banda, s'hi recull una gran quantitat de documentació sobre bones pràctiques, models de normatives, guies i manuals, etc. D'altra banda, també aglutina elements i eines de comunicació que es poden fer servir tant dintre com fora de les administracions locals en la seva estratègia de sostenibilitat urbana. També disposa d'un apartat d'instruments per a la planificació que conté diverses calculadores temàtiques (com per exemple una per a calcular el nivell de servei ciclista d'una xarxa viària), així com checklists i qüestionaris. I finalment, també pot resultar especialment interessant l'apartat d'intercanvi i comunicació en la que es pot accedir als webbinars, fòrums i darreres noticies. També els podeu seguir a Twitter a través de @SustCitiesInst.

Puedes leer y comentar el artículo completo en HÀBITATS URBANS