Día: 28 de septiembre de 2011

lectura
model de ciutat

Sustainable Cities Institute

El meu amic i company Nacho Guilera em va fer arribar aquesta web que he trobat interessantíssima com a recurs educatiu i fins i tot com a font de dades i experiències útils en relació a la sostenibilitat urbana.

Es tracta de la web del Sustainable Cities Institute, q ue és una inciativa de la Home Depot Foundation que treballa amb diverses ciutats dels Estats Units com un recurs per ajudar en la planificació i implementació d'estratègies de sostenibilitat local. A través del seu extens lloc web, SCI ofereix bones pràctiques, guies descarregables, eines de comunicació i fòrums interactius relacionats amb tot el necessari per avançar ràpidament amb la planificació de la sostenibilitat.
La veritat és que es tracta una web que afronta de manera global, i explicant-ho de manera senzilla, tots aquells aspectes relacionats amb la sostenibilitat urbana. A banda, s'hi recull una gran quantitat de documentació sobre bones pràctiques, models de normatives, guies i manuals, etc. D'altra banda, també aglutina elements i eines de comunicació que es poden fer servir tant dintre com fora de les administracions locals en la seva estratègia de sostenibilitat urbana. També disposa d'un apartat d'instruments per a la planificació que conté diverses calculadores temàtiques (com per exemple una per a calcular el nivell de servei ciclista d'una xarxa viària), així com checklists i qüestionaris. I finalment, també pot resultar especialment interessant l'apartat d'intercanvi i comunicació en la que es pot accedir als webbinars, fòrums i darreres noticies. També els podeu seguir a Twitter a través de @SustCitiesInst.

model de ciutat

Sustainable Cities Institute

El meu amic i company Nacho Guilera em va fer arribar aquesta web que he trobat interessantíssima com a recurs educatiu i fins i tot com a font de dades i experiències útils en relació a la sostenibilitat urbana.

Es tracta de la web del Sustainable Cities Institute, q ue és una inciativa de la Home Depot Foundation que treballa amb diverses ciutats dels Estats Units com un recurs per ajudar en la planificació i implementació d'estratègies de sostenibilitat local. A través del seu extens lloc web, SCI ofereix bones pràctiques, guies descarregables, eines de comunicació i fòrums interactius relacionats amb tot el necessari per avançar ràpidament amb la planificació de la sostenibilitat.
La veritat és que es tracta una web que afronta de manera global, i explicant-ho de manera senzilla, tots aquells aspectes relacionats amb la sostenibilitat urbana. A banda, s'hi recull una gran quantitat de documentació sobre bones pràctiques, models de normatives, guies i manuals, etc. D'altra banda, també aglutina elements i eines de comunicació que es poden fer servir tant dintre com fora de les administracions locals en la seva estratègia de sostenibilitat urbana. També disposa d'un apartat d'instruments per a la planificació que conté diverses calculadores temàtiques (com per exemple una per a calcular el nivell de servei ciclista d'una xarxa viària), així com checklists i qüestionaris. I finalment, també pot resultar especialment interessant l'apartat d'intercanvi i comunicació en la que es pot accedir als webbinars, fòrums i darreres noticies. També els podeu seguir a Twitter a través de @SustCitiesInst.

agricultura

Capnodis tenebrionis

Ir por mi pueblo y cruzarse con mala gente es todo una misma cosa. Posiblemente quienes con un servidor se encuentran por la calle desarrollarán pensamientos similares, pero eso es ya otro cantar. No os asustéis, no hablo de personas, ni tan siquiera de los políticos que habría sido fácil calificar con aquel apelativo, sino [...]
eficiència energèticaMobilitat

Petites revolucions ferroviàries

Els últims dies hi ha hagut dues noticies que ens han cridat l'atenció relacionades amb el ferrocarril i les dues col·loquen a Espanya al capdavant de la innovació en aquest camp.

La primera d'elles és la presentació del projecte "ferrolinera adif", que permetrà la instal·lació de punts de càrrega de bateries de vehicles elèctrics en estacions i centres logístics d'Adif, aprofitant l'energia recuperada de la tracció i frenada dels trens. 

Per a això s'utilitzarà l'energia de les subestacions elèctriques -que alimenten la catenària- i l'energia recuperada a partir de la frenada dels trens, així com energia fotovoltàica disponible en les marquesines dels aparcaments, per a alimentar equips de càrrega de bateries de vehicles des de la catenària, gràcies a un sistema per a emmagatzematge de l'energia elèctrica i la seva distribució mitjançant pals de subministrament.

Tenint en compte que Adif compta amb més de 1.500 estacions tot Espanya, si es generalitzés aquest sistema, l'administrador ferroviàri e spodria convertir en el major agregador de punts de recàrrega per al vehícle elèctric del país.

Però per a nosaltres, un dels punts destacats d'aquesta innovació tecnològica és el fet de que representa un perfecte exemple d'ecologia industrial o de reaprofitament dels recursos i dels excedents, imitant els processos que es produeixen a la natura.

La segona noticia que ens va cridar l'atenció va ser la presentació del primer tren híbrid d'alta velocitat que circularà per Espanya. La rellevància d'aquesta noticia (a banda de que permet reduïr substancialment el temps de trajecte entre Galicia i Madrid) rau en el fet que la tecnologia híbrida arriba ara també als trens. Això permetrà que en aquelles àrees on la xarxa ferroviària no està electrificada s'hi puguin introduïr tecnologies més eficients per a moure els trens.
eficiència energèticaMobilitat

Petites revolucions ferroviàries

Els últims dies hi ha hagut dues noticies que ens han cridat l'atenció relacionades amb el ferrocarril i les dues col·loquen a Espanya al capdavant de la innovació en aquest camp.

La primera d'elles és la presentació del projecte "ferrolinera adif", que permetrà la instal·lació de punts de càrrega de bateries de vehicles elèctrics en estacions i centres logístics d'Adif, aprofitant l'energia recuperada de la tracció i frenada dels trens. 

Per a això s'utilitzarà l'energia de les subestacions elèctriques -que alimenten la catenària- i l'energia recuperada a partir de la frenada dels trens, així com energia fotovoltàica disponible en les marquesines dels aparcaments, per a alimentar equips de càrrega de bateries de vehicles des de la catenària, gràcies a un sistema per a emmagatzematge de l'energia elèctrica i la seva distribució mitjançant pals de subministrament.

Tenint en compte que Adif compta amb més de 1.500 estacions tot Espanya, si es generalitzés aquest sistema, l'administrador ferroviàri e spodria convertir en el major agregador de punts de recàrrega per al vehícle elèctric del país.

Però per a nosaltres, un dels punts destacats d'aquesta innovació tecnològica és el fet de que representa un perfecte exemple d'ecologia industrial o de reaprofitament dels recursos i dels excedents, imitant els processos que es produeixen a la natura.

La segona noticia que ens va cridar l'atenció va ser la presentació del primer tren híbrid d'alta velocitat que circularà per Espanya. La rellevància d'aquesta noticia (a banda de que permet reduïr substancialment el temps de trajecte entre Galicia i Madrid) rau en el fet que la tecnologia híbrida arriba ara també als trens. Això permetrà que en aquelles àrees on la xarxa ferroviària no està electrificada s'hi puguin introduïr tecnologies més eficients per a moure els trens.