Planes de Movilidad Urbana Sostenible

Publicado en: HÀBITATS URBANS por Adrià Gelabert Bautista. Texto original

El Govern de Navarra, a través de Nasursa (Navarra de sòl residencial, SA), Societat Pública Dependent del Departament d'Habitatge i Ordenació del Territori, acaba d'editar una Guia de Mobilitat Sostenible i Urbanisme que persegueix establir uns paràmetres que ajudin a instaurar unes bones pràctiques en el planejament i en la construcció de les ciutats.

Publicada en col·laboració amb el Centre de Recursos Ambientals de Navarra (CRANA), fundació del Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient, la guia s'emmarca dins del projecte "Pro.motion" pertanyent al programa Intelligent Energie de la Direcció General d'Energia i Transport de la Comissió Europea. 


La guia cita, per exemple, com a objectius d'un planejament que contribueixi a la mobilitat sostenible els següents aspectes:
  • Crear proximitat: és a dir, condicions urbanístiques que permetin satisfer necessitats bàsiques sense necessitat de recórrer al transport motorizat.
  • Fer atractius els mitjans de transport sostenibles: fomentar la comoditat, l'atractiu ambiental i la seguretat, configurant les xarxes i l'espai públic des de la perspectiva de les persones que caminen, pedalegen o es mouen en transport públic.
  • Evitar la dependència de l'automòbil, eludint les estructures urbanístiques que només es puguin satisfer mitjançant el cotxe. 
  • Crear espai públic viu: llocs per passejar, conversar, habitar. La riquesa social i ambiental estimula la mobilitat de vianants i ciclistes.
  • Adequar velocitats al teixit urbà perquè no repercuteixin en la qualitat i seguretat de l'espai públic.
  • Evitar la sobreprotecció de l'automòbil, destronant-lo de la posició que mantenia fins ara en les estructures urbanes. 
  • Garantir l'accessibilitat universal en el viari i en els mitjans de transport, aplicant criteris de disseny accessible per a tots en l'espai públic i en el transport col·lectiu.
La guia estableix per això una llista de comprovació o checklist sobre la idoneïtat del plantejament urbanístic en matèria de mobilitat sostenible amb la finalitat d'orientar la reflexió dels planificadors perquè incorporin criteris sobre això a l'hora de prendre decisions urbanístiques clau.

Trobareu una versió més extensa d'aquesta noticia a ECOMOVE i us podeu descarregar la guia des del següent enllaç.

Puedes leer y comentar el artículo completo en HÀBITATS URBANS