Publicado en: HÀBITATS URBANS por Adrià Gelabert Bautista. Texto original

L'últim dia de l'any 2010 va apareixer en el diari El País un article d'opinió de l'arquitecte Luis Fernandez-Galiano amb el sugerent nom de "Rosas de invierno". En un any marcat per una crisi que en el nostre país en bona mesura ha estat fruit dels excessos urbanístic i de la qual l'ostentositat arquitectònica dels últims anys en quedarà com a senyal durant dècades, aquest article fa una crida al seny i al retorn a la racionalitat en l'arquitectura.

MoMA
Ho fa utilitzant com a fil conductor les conclusions de dos events que han tingut lloc en aquest final d'any: el congrès CIBARQ 2010 celebrat a Pamplona; i l'exposició del MoMA de Nova York "Small scale. Big Change".

Així, en el seu article Frenandez-Gaiano reclama a l'arquitectura actual "més eficàcia, més utilitat i més plaer fent servir menys materials, menys energia i menys diners", així com  "un paper de responsabilitat tècnica i econòmica del tot allunyat del narcisisme autocomplaent, i un paper de servei social o ciutadà que comparteix amb moltes altres professions creatives. Sovint, aquest sentit de la responsabilitat i aquest esperit de servei es manifesten a través de la renúncia al accessori, l'esforç per separar el que és substancial del que prescindible, i l'obstinació a aconseguir aquestes metes utilitzant mitjans limitats. És una arquitectura que procura reconciliar l'excel·lència estètica dels seus objectes amb l'excel lència ètica dels seus processos, que situa les necessitats dels seus destinataris en el centre de la seva activitat, i que es posa, en suma, al servei de la vida".


Destaca especialment Fernandez-Galiano els projecte presentats en l'exposició del MoMA dels arquitectes Alejandro Aravena, Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, i Diébédo Francis Kéré, per a concloure  que els entorns més pròspers farien bé en inspirar-se en les experiències sorgides en entorns d'escassetat i limitacions per a abordar amb seny i responsabilitat no només les actuals dificultats econòmiques, sinó també els problemes ecològics i climàtics de més llarg abast.

Puedes leer y comentar el artículo completo en HÀBITATS URBANS