Aviat s’acabarà el donar voltes per a aparcar

Publicado en: HÀBITATS URBANS por Adrià Gelabert Bautista. Texto original

El suplement Ciperpaís d'El País publicava fa poc la notícia de que a Barcelona s'ha començat a instal·lar al passatge Taulat en fase de proves un sistema de detecció de places d'aparcament lliures. Molts us demanareu que on està la novetat, doncs en la molts aparcaments subterrènis i de grans superfícies comercials aquests sensor ja comencen a ser força comuns. Es veu que la novetat d'aquest sistema, ideat per la UPC i l'empresa URBIOTICA rau en la seva eficiència i senzillesa d'instal·lació, doncs no requereix de la instal·lació de cablejats i es pot comunicar amb telefons mòbils, ordinadors o tabletes o amb les senyals de trànsit.

El problema al que donaria sol·lució aquest sistema tampoc s'ha de minusvalorar, ja que s'estima que entorn al 30% dels cotxes que circulen per la ciutat estan buscant aparcament, amb la corresponent congestió del trànsit i contaminació innecessària que provoquen.

Però sembla ser que aquests no són els únics sensors que s'estan instal·lant al passatge Taulat -n'hi ha que mesuren la humitat, controlen l'enllumenat, els contenidors de residus,...)-, que s'ha convertit en una mena de laboratori de proves d'aquest tipus de tecnologies. Tot plegat respon a un conjunt de tecnologies que per a mi representen el futur de les ciutats: les anomenades Smart Cities. Imaginem una ciutat plena de sensors, interconnectats entre ells, que recullen tota mena de dades del que succeeix en temps real (condicions atmosfèriques, mobilitat, consums energètics, qualitat de l'aigua, etc.) i que permeten que la ciutat s'autoreguli per a funcionar sempre de la manera més eficient i que ofereix informació a tots els ciutadans per a que també puguin sempre prendre les millors decisions en cada moment.

Altres posts sobre aquest tema:

Puedes leer y comentar el artículo completo en HÀBITATS URBANS