De veritat, què diuen els partits parlamentaris dels 80 km/h?

Publicado en: Manel Cunill i Llenas por Manel Cunill i Llenas. Texto original

L'altre dia escoltant i veien el telenotícies de "la nostra" ens explicava els posicionament dels partits polítics sobre la limitació a 80 km/h a determinades vies de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els informatius de TV3 amb uns presentadors massa preocupats per les formes i la figuració davant de la càmera, i potser excessivament despreocupats pels continguts,  ens desinformaven del que realment diuen les diferents opcions polítiques, amb representació parlamentària, sobre el límit dels 80 km/h.

Què proposa CiU? Velocitat variable
Com ho diu? La proposta 785 referent a "Mobilitat" el programa exposa que "Eliminarem el límit dels 80 km/h a l’entorn de Barcelona i establirem límits de velocitat racionals en funció de la situació viària de cada carretera" També s'esmenta a la mesura 345 de l'apartat "La Catalunya Segura" que diu: "... adequarem els límits de velocitat a les situacions reals de risc i de congestió de trànsit, amb la supressió dels límits actuals que, amb caràcter general, situen com a màxim en 80 km/h la velocitat permesa en determinats trams d’autopistes i autovies..."  (pàgina 115 i 49 del document: Eleccions nacionals 2010 Convergència i Unió Programa de Govern.)

Què proposa el PSC? Velocitat variable
Com ho diu? En l'apartat 5.2.2 Contracte per a una societat sostenible afirma: "Flexibilitzarem la limitació fixa de la velocitat màxima a 80 Km/h a la corona metropolitana de Barcelona." (pàgina 87 del document: Programa electoral eleccions autonòmiques 2010)

Què proposa ERC? El programa electoral d'ERC no fa cap proposta pel que fa els 80 km/h

Què proposa el PP? Velocitat variable
Com ho diu? En un apartat titulat "Acabar amb el col·lapse de la xarxa viària catalana" diu: "Suprimir la limitació de velocitat de 80 km/h i velocitat variable a l'àrea de Barcelona" (pàgina 47 del document: Programa Electoral Solucions per a la crisi)

Què proposa ICV? Només valora la mesura
Com ho diu? En el capítol "Una mobilitat segura, sostenible i saludable" fa una valoració de la mesura, en concret explica: "Pel que fa als objectius de disminució de l’emissió de contaminants a l’atmosfera de l’àrea metropolitana de Barcelona, marcats per la UE, cal destacar que la mesura dels 80km/h ha comportat una espectacular reducció dels accidents de trànsit, morts i ferits, i a més ha significat una reducció important de partícules en suspensió que ha millorat força la qualitat de l’aire que respirem, situant-nos a límits permesos. (pàgina 60 del document: "Esquerra, ecologia i llibertat. Programa Eleccions al Parlament de Catalunya 2010.)

Què proposa Ciutadans? Velocitat variable
Com ho diu? El punt 61 referent a Mobilitat exposa: "Eliminarem el límit de 80 km/h a l'entorn de Barcelona i establirem límits de velocitat en funció de la situació viària de cada carretera, autovia o autopista.  (pàgina 15 del document: Compromís de C'S amb els ciutadans de Catalunya. Programa Electoral 2010)

I Televisió de Catalunya com ho explica?

Puedes leer y comentar el artículo completo en Manel Cunill i Llenas