Publicado en: HÀBITATS URBANS por Adrià Gelabert Bautista. Texto original

Terreform és una organització sense ànim de lucre dedicada a la investigació en les formes i pràctiques justes i sostenibles de l'arquitectura  i l'urbanisme. Fundada el 2006 i amb seu a Nova York, Terreform esporta a terme per iniciativa pròpia investigacions tant en les qüestions locals com mundials i es posa a disposició de la comunitat i altres organitzacions per donar suport a iniciatives independents relacionades amb el medi ambient i la planificació.

En aquest marc, han iniciat una interessant reflexió sobre com podria ser la ciutat de Nova York. Es tracta del projecte New York City (Steady) State: es tracta d'un pla alternatiu per a la ciutat de Nova York sobre la base d'un sol predicat: és possible que la ciutat esdevingui gairebé íntegrament autosuficient dins les seves fronteres polítiques. En la seva conclusió, el projecte vol provar aquesta afirmació i esbossa les mesures necessàries per aconseguir-ho.

En la majoria dels casos es tracta de solucions més utòpiques que realistes, però que sí parteixen d'un raonament i una idea lògica i que responen a problemes reals i n'inspiren les possibles solucions.

En qualsevol cas, segur que disfrutareu navegant pel projecte i veient els fotomuntatges que il·lustren les diferents solucions proposades així com les imatges que et mostren el que és ara la ciutat i el que podria arribar a ser, aquí va un exemple:

Terreform. New York (steady) state
Terreform. New York (steady) state


Puedes leer y comentar el artículo completo en HÀBITATS URBANS