L’Agricultura ecològica: un sector en creixement

Publicado en: Manel Cunill i Llenas por Manel Cunill i Llenas. Texto original

El vigor d'un sector en bona part passa pels resultats econòmics de la seva activitat. Fa pocs dies que he rebut la memòria d'activitats i de gestió econòmica del CCPAE. En l'esmentat document es pot comprovar que aquest és un sector que creix. No només el que fa el nombre d'agents i superfície (2009: 71.523 hectàrees inscrites) sinó en la facturació. En els darrers anys s'han registrat augments anual entre el 15 i el 20% any rere any. Per exemple, el 2008 el sector de l'agricultura ecològica va facturar gairebé 78 milions d’euros, pels 65 milions del 2007, una pujada del 19%. Majoritàriament el destí de les vendes mostra una tendència creixent del consum interior, però encara manté la seva importància l’exportació a la UE i fora de la UE. El 2008, del total de 78 milions d’euros facturats, 37,9 milions (39%) es van destinar al mercat català, 20,3 milions (29%) al mercat espanyol, 14,3 milions (20%) a la UE, i 4,5 milions (7%) fora de la UE.

Actualment, es calcula que el cultiu ecològic mundial ocupa 35 milions d’hectàrees, i hi ha 1,4 milions d’agricultors ecològics. Aquest es un sector que té capacitat de generar nous llocs de treball (green jobs o environment jobs ) i oportunitats. L'informe de la Soil Association "Organic works. Providing more jobs through organic farming and local foof supply" avaluava que una explotació d'agricultura ecològica genera un 32% de més llocs de treball que una de convencional. Tot plegat suma: un sector en creixement, més llocs de treball, incorporació de gent jove, productes més saludables, conservació de la biodiversitat... Una oportunitat de canvi!

Puedes leer y comentar el artículo completo en Manel Cunill i Llenas