Agricultura ecològica i retenció de carboni

Publicado en: Manel Cunill i Llenas por Manel Cunill i Llenas. Texto original


Una vegada més la Soil Association ens il·lustra amb un nou informe sobre el paper de l'agricultura ecològica en la lluita contra el canvi climàtic. El treball de la Soil Association revela que si totes les terres agrícoles del Regne Unit es convertissin a l'agricultura ecològica, almenys 3,2 milions de tones de carboni serien absorbides pel sòl cada any - l'equivalent de treure gairebé 1 milió de cotxes de la carretera. La base tècnica d'aquesta aportació a la captura del carboni es deu que en agricultura ecològica es persegueix una millora de la fertilitat del sòl. Per tant, cal augmentar el percentatges de matèria orgànica. La tècnica d'incorporar restes de cultiu al sòl o l'ús de fems són una font de carboni per les terres i les seus microorganismes. El nostre encara és un país massa descregut i poc innovador, però no hi ha dubte que l'aposta per la producció agrària ecològica és una opció de futur: pel medi i la salut de les persones.

Puedes leer y comentar el artículo completo en Manel Cunill i Llenas