Natura i Pla territorial metropolità de Barcelona

Publicado en: Manel Cunill i Llenas por Manel Cunill i Llenas. Texto original


Fa pocs dies he llegit el contingut de l'informe del Consell de Protecció de la Natura sobre el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). Un document breu i encertat d'allò que el Pla no aconsegueix resoldre en l'àmbit del Sistema d'espais naturals. No cal dir que recomano la lectura (9 pàgines) i en especial els punts: 4, 6, 7, 8 i 11. De fet, però tot l'informe val la pena. Esperem que els redactors i responsables polítics de tramitar i aprovar, si s'escau, aquest projecte siguin sensibles i permeables al contingut de fons d'aquest i altres documents redactats i postulats pel associacionisme ambiental.

Aquest Pla camina entre sé una versió actualitzada dels treballs de l'enginyer Albert Serratosa o bé esdevenir un document innovador i modern de la planificació i ordenació dels territoris metropolitans. En aquest context el que es decideixi i proposi en l'àmbit dels sistema d'espais naturals serà determinant. Avui per avui, crec que ens apropem més a una versió actualitza d'en Serratosa i del segle passat que no pas al que tocaria fer en aquests moments. Bé, caldrà esperar que decideixen les nostres administracions encapçalades pel DPTOP.

Puedes leer y comentar el artículo completo en Manel Cunill i Llenas